Site Demo

Member Assignments Made

Sayın Bakanımız Dr. Berat ALBAYRAK tarafından UMREK üye atamaları gerçekleştirildi;
UMREK ile bağlantılı çalışacak, profesyonel organizasyon olan “Yerbilimleri Maden ve Metalürji Profesyonelleri Birliği (YERMAM)” 04.12.2017 tarih ve 2017/11211 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 29 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile bağımsız sektör temsilcisi olarak UMREK komisyonunda yer alan üye sayısı 2’den 4’e çıkartılmıştır. UMREK üye sayısının 9 olarak düzenlenmesiyle birlikte, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Dr. Berat ALBAYRAK tarafından aşağıda belirtilen isimlerin UMREK üye atamaları gerçekleştirilmiştir.
YERMAM’ ın kurulması ve UMREK üye atamalarının yapılması ile birlikte, UMREK’ in CRIRSCO üyeliği için hazırlanan başvuru belgeleri CRIRSCO Yönetim Kuruluna iletilmiştir.

ULUSAL MADENLERDE REZERV VE KAYNAK RAPORLAMA KOMSİYONU ÜYELERİ

KURUM/KURULUŞADI SOYADIUNVANI/MESLEĞİ
Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM)Mithat CANSIZGenel Müdür
(UMREK Başkanı)
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)Uğur YAYLAÖNÜMuhasebe Standartları Daire Başkanı
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)Cahit DÖNMEZMaden Etüt ve Arama Dairesi Başkanı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)Muhammet ERİŞENHukuk İşleri Daire Başkanı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)Prof. Dr. Atiye TUĞRULİstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı
Sektör TemsilcisiDr. Mesut SOYLUJeoloji Mühendisi
Sektör TemsilcisiCem Sacit YÜCEERJeoloji Mühendisi
Sektör TemsilcisiKadem EKŞİJeofizik Mühendisi
Sektör TemsilcisiDr. Barış G. YILDIRIMJeoloji ve Maden Mühendisi